Cập nhật thông tin cổ phiếu NED 31/12/2022

1. Lịch sử hình thành và phát triển.

NED được thành lập năm 2006 với số vốn điều lệ 170 tỷ, Cổ đông sáng lập như sau:

Năm 2009, Nhà máy thủy điện Nậm Chiến 2 (32MW) hòa vào điện lưới.

Năm 2010, Nhà máy thủy điện Nậm công (10MW) và Nậm Sọi (10MW) hòa vào điện lưới.

8/2017, NED niêm yết trên sàn UPCOM.

Năm 2018, Thủy điện Nậm Chiến 3 (3.1MW) hòa điện lưới. Tổng công suất điện 55MW

Năm 2020, Công ty góp vốn bằng tài sản là nhà máy thủy điện Nậm Chiến 2 vào Công ty CP đầu tư phát triển điện Nậm Chiến (TĐ Nậm Chiến). Đồng thời, công ty bán 1 phần CP nắm giữ của TĐ Nậm Chiến cho đối tác khác. Cuối năm 2020, NED chỉ nắm giữ 36.96% của TĐ Nậm Chiến (ĐƯợc ghi nhận vào đầu tư vào công ty liên kết).

Năm 2021, Công ty đã toàn bộ khoản đầu tư vào TĐ Nậm Chiến.

2. Ban lãnh đạo

Chủ tịch HĐQT: Trần Văn Huyên xuất phát điểm từ Sông Đà 5. Hiện tại, Ông Huyên đang làm chủ tịch của:

 • Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.
 • Hoàng Long Group (Sông Đà Hoàng Long, SHP Ninh Bình, Nậm Công – Sơn La, Nạo Vét hồ thủy điện)

Tổng giám đốc: Dương Văn Quyền (1983)

 • 2017: Giám đốc nhà máy thủy điện (NMTĐ) Nậm Công
 • 2018 – 2019: Giám đốc cụm NMTĐ Nậm Chiến
 • 2019 – đến nay: TGĐ của NED
 • Ngoài ra, ông Quyền còn là người đại điện của Công ty CP Sông Đà – Hoàng Long (Công ty có liên quan đến CT HĐQT).

Nhóm ban lãnh đạo của NED có xuất phát từ Sông Đà.

3. Sản phẩm, dự án và công trình.

3.1. Thủy điện Nậm Công (10MW)

Địa điểm xây dựng: Suối Nậm Công, Xã Huổi Một, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La.

Số tổ máy: 02 tổ máy, công suất: 10MW.

3.2. Thủy điện Nậm Soi (10MW)

Địa điểm xây dựng: Suối Nậm Sọi, Xã Mường Cai, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La.

Số tổ máy: 02 tổ máy, công suất: 10MW.

3.3. Thủy Điện Nậm Công

Địa điểm xây dựng: Suối Nậm Công, Xã Huổi Một, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La.

Công suất lắp máy: Mlm = 04 MW

4. Hoạt động đáng chú ý.

5. Phân tích báo cáo tài chính

5.1. Tài sản/nguồn vốn.

Tài sản

Tài sản ngắn hạn nhỏ hơn nợ ngắn hạn. Công ty đang dồn hết nguồn lực ngắn hạn cho các dự án và nhà máy thủy điện. Năng lực tài chính của công ty không vững. Tuy nhiên, doanh thu của công ty gắn liền với hoạt động của các nhà máy thủy điện rất ổn định và không mất nguyên vật liệu để hoạt động. Cho nên công ty vẫn có khả năng trả nợ và có lợi nhuận ở mức vừa phải.

Tổng tài sản của NED không có thay đổi nhiều, nhưng công ty bắt đầu cơ cấu lại các khoản đầu tư tài chính dài hạn.

 • Khoản đầu tư vào Hoàng Long Mộc Châu chuyển từ công ty liên kết sang đầu tư vào đơn vị khác. Điều này xảy ra khi tỷ lệ sở hữu giảm xuống dưới 20%. Do vậy, khả năng Hoàng Long Mộc Châu tăng vốn những NED không góp vốn theo tỷ lệ.
 • Công ty cũng bán 1 phần vốn góp Shisho Việt Nam, nhưng không thu về được lãi từ hoạt động bán vốn. Cho thấy việc bán này có thể thực hiện giữa nội bộ tập đoàn Hoàng Long.
 • Khoản đầu tư vào Trường Đại Lộc vẫn duy trì. Công ty này gắn liền với Cụm công nghiệp Hợp Thắng 70ha tại Triệu Sơn, Thanh Hóa.

Quảng cáo về dự án xem tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=FGz9yagrO2U

Nguồn vốn:

Nợ vay dài hạn giảm 40 tỷ, nhưng nợ ngắn hạn tăng 20 tỷ. Công ty không thanh toán được toàn bộ các khoản nợ dài hạn (đến hạn phải trả) và phải sử dụng nợ ngắn hạn để bù đắp. Tình hình tài chính của công ty yếu.

5.2. Kết quả kinh doanh

Năm 2023 kỳ vọng năm hạn và lãi suất ngân hàng có xu hướng gia tăng. NED đưa ra một kế hoạch thận trọng cho năm kinh doanh 2023 là hoàn toàn hợp lý… Điều này tuy xấu nhưng cũng thể hiện được khả năng điều chỉnh linh hoạt và tầm nhìn của ban lãnh đạo NED.

6. Kết luận

 • NED đang trong giai đoạn cơ cấu từ Thủy Điện sang các dự án khác. Các dự án đều nằm trong tập đoàn Hoàng Long – một đơn vị có nguồn gốc từ Sông Đà.
 • Dự án Thủy điện không lớn nhưng hiệu quả. Hoạt động của nhà máy đảm bảo trả nợ và có lợi nhuận tốt
 • Ban lãnh đạo đã bán CP và đang trong quá trình mua lại. Nhưng họ vẫn nắm được quyền kiểm soát của doanh nghiệp.
 • Giá 5.000đ/CP ~ cả doanh nghiệp 230 tỷ. So với giá trị 3 nhà máy thủy điện thì đây là khoản đầu tư xứng đáng. Theo một hướng khác, mua cả NED giá này ta bán các NMTĐ đi thì sẽ đủ trả nợ và thu về số tiền 230 tỷ. Phần lãi còn lại là hơn 100 tỷ ở các khoản đầu tư dài hạn.

You may also like