Cách tính giá trị sổ sách và tác dụng của giá trị sổ sách trong quyết định đầu tư chứng khoán

Nguồn ảnh: thebank Giá trị sổ sách (BV – Book Value) là giá trị của các tài sản của doanh nghiệp được thể hiện bằng tiền trong bảng cân đối kế toán. Đây là số liệu đơn giản trong các chỉ tiêu để định giá doanh nghiệp. Nó giúp nhà đầu tư thấy được tổng […]

Continue Reading