Tóm tắt nhà đầu tư thông minh (P5)

Chương 6: Nhà đầu tư mạnh bạo: Cách tiếp cận tiêu cực – Việc không nên làm

Để không mất tiền cũng quan trọng không kém việc kiếm được tiền. Những việc không làm cũng quan trọng như những gì bạn làm. Hãy biết việc gì nên hay không nên làm.

Tránh cổ phiếu rác phát hành với lãi cao, đừng để đồng tiền làm mờ mắt. Những lời hứa hẹn trả mức lãi cao sẽ có rủi ro mất gốc và không trả được lãi.

Lướt sóng nhiều tăng phí giao dịch và giảm cơ hội thành công. Thay vì thế hãy phân tích để nâng cao hiệu quả đầu tư hoặc mua các quỹ chỉ số.

Đừng ham những cổ phiếu niêm yết lần đầu (IPO), chủ doanh nghiệp luôn muốn IPO giá cao, không ai muốn bán rẻ con tinh thân của mình. Hãy đợi đến khi cổ phiếu về giá tốt hoặc nó phát hành thêm với giá tốt để tham gia

You may also like