Tóm tắt nhà đầu tư thông minh (P6)

Chương 7: Nhà đầu tư mạnh bạo: Cách tiếp cận tích cực

Công ty tăng trưởng luôn hấp dẫn nhà đầu tư, tuy nhiên sẽ có những nhược điểm/ bẫy như sau:

  • Công ty tăng trưởng thường được bán với giá cao
  • Sự tăng trưởng không duy trì được mãi, 1 năm tăng 50% là khó nhưng để năm sau tăng được 50% lại càng khó hơn.
  • Do vậy, nhà đầu tư nên giới hạn mức giá mua không quá 25 lần lợi tức. Một công ty tuyệt vời không phải là một đầu tư tốt nếu bạn phải trả cho nó mức giá quá cao

Nhà đầu tư mạnh bạo là người sẵn sàng bỏ thêm thời gian và công sức vào việc nghiên cứu để tìm ra phương pháp và danh mục đầu tư.

Phương pháp lựa chọn cổ phiếu cần xuất phát từ 2 điều sau:

  • Vượt qua các phép kiểm định khách quan và hợp lý về độ vững chắc nền tảng.
  • Nó phải khác phương pháp mà hầu hết các nhà đầu tư đang áp dụng.

Có 2 cách phát hiện ra một CP giá hời:

  • Phương pháp định giá: phụ thuộc vào lợi tức tương lai và nhân với hệ số thích hợp. Thường là Lợi nhuận x 10 năm nếu làm tốt ~ vốn hóa bằng 10 lần thu nhập sau thuế.
  • Chú ý hơn giá trị chuyển hóa thành tiền của tài sản doanh nghiệp (giá trị thanh lý).

Dám can đảm giữ và mua thêm trong một thị trường trì trệ. Điều này không chỉ được hẫu thuận bằng kinh nghiệm, khả năng chịu đựng của bản thân mà còn là sự hiểu biết về doanh nghiệp.

Định giá thấp xuất phát từ 2 điều:

  • Các kết quả hiện tại đáng thất vọng
  • Sự lãng quên và không được ưa chuộng kéo dài

(Còn tiếp)

You may also like