Trên đỉnh phố Wall (tóm tắt và đúc rút) P1

Lời nói đầu

Các thị trường đầu cơ giá lên không duy trì mãi mãi. Như năm 1982 nó duy trì trong 12 năm nhưng cũng kết thúc. Như vậy có thể nói là không nên đoán quá nhiều nên học cách thuận theo thị trường. Kiên nhẫn là một đức tính không chỉ ở người mua mà còn ở người đã bán. Ông phải chờ đợi những điều tương tự hợp với quy tắc đầu tư của mình.

Ông khuyên chúng ta “không nên sở hữu những thứ mà mình không hiểu rõ”. Mặc dù xung quanh có rất nhiều điều hấp dẫn tức thời, nhưng Peter Lynch vẫn đi theo cách cổ truyền là sở hữu các CP mà lãi phụ thuộc vào những nhân tố cơ bản lâu đời:

  • Một công ty gia nhập thị trường mới hoặc có sản phẩm mới. LN tăng và giá cổ phiếu tăng theo.
  • Một công ty hoạt động tồi thay đổi thành hoạt động tốt.
  • (Một cổ phiếu thắng đậm điển hình trong danh mục đầu tư của ông mất từ 3 – 10 năm. Thậm chị hơn để giành thế thượng phong)

Giá cổ phiếu là thông tin ít nhất nhưng nó được sử dụng rộng rãi nhất. Cái giá mà thị trường đang trả cho hôm nay và tuần sau không nói cho bạn biết công ty nào thành công trong 2 – 3 năm sau. Nếu chỉ bám theo 1 dữ liệu thì hãy bám theo thu nhập, công ty có thu nhập tốt sẽ tạo nên thanh công cho CP và ngược lại.

You may also like