TRÊN ĐỈNH PHỐ WALL (TÓM TẮT VÀ ĐÚC RÚT) P11

Phần 2: Đầu tư

3. Những cổ phiếu cần tránh xa.

Cần phải tránh các ổ phiếu tăng nóng, thứ mà mọi người nghĩ là kiếm tiền dễ dàng. Cổ phiếu tăng nóng có thể vượt tất cả giới hạn giá trị, lợi nhuận nhanh làm con người không đủ tỉnh táo để nhìn vào sự thật.

Hay luôn đề phòng các công ty ăn theo, thấy 1 ai đó thành công rồi làm theo mà không có bản sắc cho riêng mình.

Hãy tránh các công ty liên tục đa dạng hóa các lĩnh vực. Họ chuyển từ các lĩnh vực này sang các lĩnh vực khác với những hứa hẹn và kỳ vọng về một tương lai tươi sáng.

Thận trọng với những cổ phiếu mà người ta rỉ tai nhau với mong muốn làm giàu nhanh chóng và dễ dàng.

4. Thu nhập x3.

Sự tăng giá cổ phiếu phải gắn liền với gia tăng về thu nhập.

Phân tích doanh nghiệp dựa vào 2 yếu tố: thu nhập và tài sản. Yếu tố thu nhập tương lai khó phân tích, nhưng quan sát và tìm hiểu sẽ có ước tính cơ bản.

Sử dụng lợi thế của bạn để điều tra và tìm ra câu chuyện của doanh nghiệp. Điều gì khiến cho họ tăng lợi nhuận, bao gồm: Cắt giảm chi phí, tăng giá, mở rộng thị trường, bán nhiều SP hơn ở thị trường truyền thống, tái sinh, đóng cửa hoặc nếu không là cơ cấu lại những bộ phận đang thua lỗ.

Nhưng công ty tăng trưởng chậm sẽ có P/E thấp, tăng trưởng nhanh sẽ cao. Nhưng nên tránh những P/E quá cao và nên kết hợp với P/B để đưa ra quyết định đầu tư.

 

You may also like