TRÊN ĐỈNH PHỐ WALL (TÓM TẮT VÀ ĐÚC RÚT) P12

Phần 2: Đầu tư

4. 2 phút suy ngẫm để viết ra những điểm chính về doanh nghiệp

Tìm hiểu rõ về doanh nghiệp đến mức có thể thuật lại rõ ràng câu chuyện về doanh nghiệp cho một đưa trẻ có thể hiểu được chính xác dấu hiệu của việc đầu tư chứng khoán thành công.

Công ty tăng trưởng chậm thì cổ tức thế nào, ban lãnh đạo có cầu tiến trong việc thay đổi để tăng trưởng.

Công ty theo chu kỳ cần xác định đang ở chu kỳ nào, định hướng phát triển và những điều đang làm.

Công ty có tài sản ngầm thì tài sản là gì và giá trị bao nhiêu.

Công ty đột biến thì sản phẩm chính là gì và nó có khả năng tạo ra bứt phá.

Công ty vững mạnh thì điều gì làm cho nó vững mạnh. Yếu tố đó có sự thay đổi không và các yếu tố đó có tốt hơn mọi người nhìn nhận không.

Cp tăng giá gấp đôi vẫn dám mua, quan trọng là doanh nghiệp tốt và triển vọng khả quan.

Hãy đợi công ty chứng minh được thành công rồi đầu tư, tránh rơi vào bẫy kỳ vọng cao. Thành công phát triển sản phẩm là điều cần, để đủ thêm thì nó phải nhân rộng được. Có những mô hình nhân được ở nơi này nhưng không nhân được ở nơi khác.

You may also like