TRÊN ĐỈNH PHỐ WALL (TÓM TẮT VÀ ĐÚC RÚT) P13

Phần 2: Đầu tư

5. Tiếp cận thực tế

Đọc các báo cáo hiệp hội ngành để hiểu về tổng quan ngành và vị thế doanh nghiệp trong ngành.

Các câu hỏi nhà đầu tư cần trả lời:

 • Cổ phiếu thuộc loại nào? Tại sao và đặc trưng của doanh nghiệp là gì?
 • Chỉ số tăng trưởng lợi nhuận và giá.
 • Công ty đang đầu tư vào đâu, tính khả thi của dự án? và công ty có thu xếp đủ nguồn vốn thực hiện dự án không?
 • Ban lãnh đạo là người thế nào, sở hữu cổ phiếu cuả công ty không?
 • Danh sách cổ đông, đặc biệt cổ đông tổ chức
 • Cổ tức hàng năm

Khi gọi điện đến doanh nghiệp cố gắng đừng đặt câu hỏi kiểu cụt lủn và chả biết đi về đâu. Hãy lựa chọn những câu hỏi một cách khôn khéo. Hãy bắt đầu bằng những câu hỏi mà người ta muốn chia sẻ trước, sau đó đi vào những cái mình thắc mắc.

 • Những yếu tố nào tích cực trong năm nay?
 • Yếu tố tiêu cực này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến doanh nghiệp và hướng xử lý của công ty thế nào?
 • Đối thủ lớn nhất của họ là ai? đánh giá lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.
 • Cứ 10 cuộc điện thoại có 1 điều thú vị và 9 lời từ chối trả lời. Nhưng gọi điện cho 1 công ty suy thoái thì có 9 cuộc điện thoại sẽ cho điều khẳng định công ty đang suy thoái. Nhưng hãy cố gắng chấp nhận lời từ chối để tìm kiếm thông tin giá trị.
 • Doanh nghiệp thường cố tỏ vẻ mình tốt hoặc bớt xấu, nên khi nghe doanh nghiệp nói chuyện thì hãy bỏ qua các tính từ.
 • Doanh nghiệp đang trong giai đoạn khó khăn nhưng lãng phí tiền cho văn phòng đẹp thì cẩn thận.
 • Mua sản phẩm, nói chuyện với khách hàng và đến văn phòng làm việc của doanh nghiệp để quan sát.

You may also like