TRÊN ĐỈNH PHỐ WALL (TÓM TẮT VÀ ĐÚC RÚT) P14

Phần 2: Đầu tư

6. Những con số nổi bật.

Phần trăm doanh số bán hàng, sản phẩm bán chạy đó chiếm bao nhiêu % doanh thu và lợi nhuận. Cơ cấu doanh thu/lợi nhuận.

Chỉ số P/e bằng 1/2 tỷ lệ tăng trưởng là 1 điều đáng mừng. Nhưng phải đánh giá được giá trị và chất lượng của tài sản.

Doanh nghiệp có tiền mặt tốt và tăng trưởng là DN đang thịnh vượng. Và tỷ lệ tiền = 1/2 vốn hóa là quá ngon, 1/3 là chấp nhận được. Nhưng cái này phải đặt lượng tiền tương quan với các khoản nợ.

Bài toán đầu tư chính là sự chọn lựa trong cuộc sống, 1 công ty lớn sẽ được trả cổ tức và bền vững hơn. 1 công ty nhỏ nhiều vấn đề phải lo lắng nhưng bù lại khả năng tăng trưởng và phát triển lớn hơn.

Cẩn thận với giá trị ghi sổ với nhưng công ty mà tài sản của nó là những thứ không thể sử dụng, ngược lại nhiều công ty không phản ánh hết giá trị tài sản của doanh nghiệp: BĐS, CP, quyền khai thác, quyền chuyển nhượng,…

Các công ty đơn giản mà kiếm ra tiền mới là những khoản đầu tư an toàn và sinh lời tốt. Tăng trưởng nhanh ai cũng thích nhưng giữ được nó là điều không hề đơn giản.

You may also like