TRÊN ĐỈNH PHỐ WALL (TÓM TẮT VÀ ĐÚC RÚT) P15

Phần 2: Đầu tư

7. Kiểm tra lại tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Vài tháng phải đánh giá lại tình hình kinh doanh của công ty – kiểm tra lại những lý do  mua CP còn duy trì và CP xứng đáng nắm giữ nữa không?

  • Công ty tăng trưởng có còn tăng tiếp không?
  • Công ty tăng trưởng chậm có thể đảo ngược lại thế cờ

Và khi Giá CP tăng thì cũng không được ngủ quên trong chiến thắng

8. Những việc cần lưu ý.

Số liệu tốc độ tăng trưởng, và dự tính tốc độ tăng trưởng + căn cứ dự tính. Đây là việc làm khó, nhưng khi tìm hiểu đủ sâu và nhiều thì dự đoán sẽ gần hơn với thực tế.

Bảng cân đối tài chính, tiền mặt của doanh nghiệp.

Lưu ý với công ty vững mạnh và xác định gắn bó lâu dài thì xem cách công ty đó xoay sở với khủng khoảng chung và những khó khăn của doanh nghiệp thế nào

Công ty tăng trưởng nhanh thì phải xem khả năng mở rộng mô hình, nhưng phải đợi công ty đã thành công 1 chút và tạo nên giá trị cho 1 vùng.

Xác định 1 cổ phiếu phải đầu tư 3 – 4 năm.

You may also like