TRÊN ĐỈNH PHỐ WALL (TÓM TẮT VÀ ĐÚC RÚT) P17

Phần 3. Duy trì

1. Thiết kế danh mục đầu tư

Kiên trì với 1 chiến lược đầu tư, khi bạn trải qua những năm tốt đẹp và những năm tồi tệ thì kho đó bạn có thể tối đa hóa lợi nhuận dài hạn. Đầu tư là một quá trình không phải một thời điểm hay giai đoạn ngắn ngủi nào đó trong cuộc đời.

Không nên giao dịch nhiều mà hãy giao dịch cho chuẩn. Thay vì tính lợi nhuận theo tháng hãy lên kế hoạch danh mục tăng 4 lần trong 10 năm.

Số lượng CP không quan trọng, quan trọng là hiểu bản chất của doanh nghiệp. Do vậy, thay vì bắn nhiều đạn thì hãy bắn cho chuẩn. Luôn duy trì một danh mục để giám sát định kỳ.

Rủi ro đi kèm với lợi nhuận. Do vậy, hãy mua cổ phiếu một cách thông minh, mua thành nhiều lần những cổ phiếu tốt ở vùng giá sai lầm.

Để tìm thấy cổ phiếu tuyệt vời phải trải qua kinh nghiệm và nếm mùi thất bại. Và phải dựa và chính mình

Chỉ dùng một số tiền nhất định để đầu tư. Giữ tỷ trọng đầu tư để mình luôn có giấc ngủ ngon.

Giá cổ phiếu biến động ngược với các yếu tố cơ bản có thể là cơ hội tốt.

Phù thịnh là tập trung vào các công ty có yếu tố cơ bản đang tốt lên và giá CP đang tốt. Cố gắng tích lũy số lượng nhiều nhất có thể và xác định giữ CP theo năm. Hãy trở thành một  nhà sưu tầm cổ phiếu của doanh nghiệp thành công.

You may also like