TRÊN ĐỈNH PHỐ WALL (TÓM TẮT VÀ ĐÚC RÚT) P18

Phần 3. Duy trì

2. Thời điểm mua và bán tốt nhất.

Mua khi mọi người có nhu cầu bán vào cuối năm

Mua vào những trận sụt giá lớn khi cổ phiếu về dưới giá đầu tư. Nhưng xác định đầu tư và nắm giữ theo năm.

Đừng nghe người khác thực hiện lệnh bán dù là 1 cổ phiếu đã tăng quá cao, phải so sánh với lý do ban đầu mình mua. Nếu các yếu tố cơ bản còn tốt thì đừng vội từ bỏ. Hãy giữ đến thời điểm thăng hoa nhất.

You may also like