TRÊN ĐỈNH PHỐ WALL (TÓM TẮT VÀ ĐÚC RÚT) P19

Phần 3. Duy trì

3. Chín điều ngớ ngẩn mà người ta nói về cổ phiếu

  1. Cổ phiếu đã xuống thấp quá rồi không thể xuống được nữa.
  2. Cổ phiếu đã tăng cao quá rồi và không thể tăng cao được nữa.
  3. Cổ phiếu thị giá thấp thì không phải là sẽ không mất nhiều.
  4. Cuối cùng thì công ty đó sẽ trở lại và phục hồi.
  5. Chờ đợi nó hồi rồi tôi sẽ bán.
  6. Công ty ổn định, giá cổ phiếu ổn định thì không giảm được.
  7. Còn lâu thì cổ phiếu mới tăng giá được, sau đó mất kiên nhẫn rồi bán đi.
  8. Lỡ cơ hội mua cổ phiếu rồi tìm đến các cổ phiếu khác tương tự.
  9. Nuối tiếc vì đã không mua cổ phiếu.

You may also like