TRÊN ĐỈNH PHỐ WALL (TÓM TẮT VÀ ĐÚC RÚT) P20

Phần 3. Duy trì

4. Hợp đồng quyền chọn và các loại chứng khoán phái sinh.

Tiền sẽ được chuyển từ người bất cẩn sang cẩn trọng. Hãy giành thời gian nghiên cứu công ty thay vì đọc bảng điện hàng ngày.

5. 50.000 Người Pháp có thể nhầm lẫn.

Thị trường cũng như các cổ phiếu có thể biến động ngược chiều với các nhân tố cơ bản trong ngắn hạn. Nhưng dài hạn nó sẽ thuận chiều với nhau.

Thị trường chứng khoán luôn diễn biến bất ngờ và khó đoán trước, do vậy nên học cách hiểu và thuận theo thị trường.

Nên giành thời gian phân tích doanh nghiệp hơn là ngắm giá cổ phiếu biến động hàng ngày.

Chúng ta có nhiều ngày thứ 2 đen tối vì nó có khoảng trống thông tin trong 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Thâu tóm tưởng là ngon nhưng nó làm mất vị thế của công ty trong tương lai.

Khi đầu tư phải tin vào chính phủ và tương lai thịnh vượng của đất nước.

You may also like