TRÊN ĐỈNH PHỐ WALL (TÓM TẮT VÀ ĐÚC RÚT) P3

Chương 1: Chuẩn bị đầu tư

Bạn phải xác định các mục tiêu và làm rõ những quan điểm của mình về đầu tư chứng khoán. Bạn có sẵn sàng chấp nhận rủi ro hay không?

Phân biệt giữa người thành công và người thất bại là những kiến thức và sự nghiên cứu. Không ai có thể làm hộ mình bài tập về nhà – hãy tự thân nghiên cứu.

Phát triển các thói quen đầu tư thành công:

  1. Tố chất của một nhà đầu tư
  2. Những nghịch lý của phố Wall
  3. Đầu tư chứng khoán có phải đánh bạc hay không?
  4. Vượt qua cuộc trắc nghiệm của bản thân
  5. Đây có phải là một thị trường tốt không?

1. Tố chất của một nhà đầu tư

Nhà đầu tư phải chiến thắng bản thân để quyết tâm đầu tư vào những thị trường tốt và không ngần ngại rời bỏ thị trường đã xuống cấp. Kiến thức về triết học và tâm lý học giúp nhà đầu tư nâng cao tầm tư duy.

Thay vì nhìn bảng điện hãy phân tích và tìm hiểu thực tế doanh nghiệp. Điều này mang lại giá trị thực, giúp nhà đầu tư phớt lờ cám dỗ.

Thực hành chi tiêu hợp lý để đầu tư. Bản chất chi tiêu và đầu tư đánh đổi lợi ích hiện tại để thu về lợi ích trong tương lai, chi tiêu đúng hình thành nên tư duy đầu tư đúng và tạo nguồn vốn cho đầu tư.

Nghiên cứu các thất bại thường thấy và muốn có thành quả lớn lao cần mua và nắm giữ cổ phiếu tốt theo năm.

Cẩn thận những kiến thức ở trường đại học.

Lời khuyên của những người khác là tốt tuy nghiên phải có quan điểm của mình. Và quyết định ở mình cho nên cần rèn luyện phương pháp đầu tư phù hợp với bản thân, 10 CP hay 100CP mà có lãi thì cũng tốt. Chứng khoán có nhiều con đường dẫn tới thành công, nhưng mẫu số chung đều có: Kiên trì, độc lập, nỗ lực,

2. Nghịch lý của phố Wall (phần sau)

You may also like