Cập nhật thông tin cổ phiếu EVE 31/12/2022

1. Hoạt động đáng chú ý

 • Ngày 22/9/2022, HĐQT quyết định tăng vốn cho dự án Giang Điền từ 10 triệu USD lên 15 triệu USD (từ 230 tỷ lên 360 tỷ), nguyên nhân:
  • Phát sinh thuế đất trả một lần cho nhà nước (đã thanh toán, chi tiết trong phần BCTC)
  • Đầu tư trang thiết bị để được chứng nhận EDGE Advance.
  • Bổ sung máy móc thiết bị chuyên biệt hóa trong sản xuất đệm lò xo, bông tấm, khăn.
 • Tháng 11, Dự án nhà máy Giang Điền đang trong giai đoạn xây dựng nhưng đã được trao chứng nhận công trình xanh EDGE. Theo dự kiến, sẽ đi vào hoạt động 3/2023.
 • Tháng 12/2022, EVE tiếp tục được vinh danh với vị trí dẫn đầu trong danh sách “Doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất Việt Nam 2022” (Nhóm Vốn hóa nhỏ), doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam – CSI 100 (đạt giải 7 năm liên tiếp).
 • Tháng 11/2022, EVE và Hiệp hội người Hàn hợp tác tổ chức sự kiện “Con đường văn hoá hữu nghị Việt – Hàn đồng hành cùng EVERON”.
 • Công ty đã tích cực xử lý vấn đề hàng giả, đẩy mạnh hoạt động marketing và phát triển sản phẩm. Website: https://everon.com/ và FanPage trên nền tảng Facebook: Everonpage được phát triển tốt.
 • Ra mắt bộ sưu tập năm 2023 (ảnh bìa)

2. Báo cáo tài chính.

2.1. Tài sản/nguồn vốn

Tài sản

Tổng tài sản tăng 180 tỷ, trong đó tài sản ngắn hạn và dài hạn cùng tăng khoảng 90 tỷ.

Tài sản ngắn hạn tăng 90 tỷ, trong đó:

 • Các khoản tiền, phải thu và tồn kho tăng nhẹ (chi tiết như ảnh trên) cho thấy hoạt động kinh doanh của EVE cải thiện tốt hơn.
 • Dự phòng các giảm giá đầu tư ngắn hạn tăng 17 tỷ do công ty đầu tư CP HCM và SSI.
 • Dự phòng giảm giá hàng tồn kho tăng 13 tỷ, hàng bán tốt nhưng vẫn phải trích dự phòng.

Tài sản dài hạn tăng 98 tỷ, Công ty tập trung đầu tư cho dự án nhà máy Giang Điền nên chi phí trả trước dài hạn tăng 111 tỷ và chi phí xây dựng dở dang tăng 10 tỷ (chi tiết như ảnh dưới).

Nguồn vốn

Các khoản nợ phải trả tăng 124 tỷ, trong đó chủ yếu tăng nợ ngân hàng (120 tỷ cả ngắn hạn và dài hạn).

Thặng dư vốn cổ phần giảm và CP Quỹ không còn do công ty chia cổ tức và thưởng ESOP cho người lao động bằng cổ phiếu quỹ.

Ngoài ra, phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của EVE giữ nguyên ở mức 416 tỷ.

2.2. Kết quả kinh doanh

Hoạt động kinh doanh của EVE mở rộng và đạt hiệu quả cao hơn. Doanh thu vượt mốc 1000 tỷ (tăng 160 tỷ ~ gần 20%), LN gộp tăng 90 tỷ (tỷ lệ 30%). Thể hiện doanh nghiệp đang tăng trưởng về cả lượng và chất.

Chi phí lại vay giảm nhưng dự phòng đầu tư tài chính tăng làm tăng chi phí tài chính tăng 8 tỷ, thêm vào đó các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho làm giảm lợi nhuận thuần tư hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, LNST đạt 92 tỷ và đạt được mức tăng trưởng ấn tượng, tăng 32 tỷ (~ 50%) so với năm 2021.

3. Tổng kết

 • Doanh nghiệp tập trung phát triển sản phẩm, marketing, quảng bá thương hiệu và phát triển đại lý bán hàng hiệu quả
 • Doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng tốt.
 • EVE có một nhiều tài sản chất lượng: tiền và tiền gửi lớn, hàng tồn kho có quay vòng tốt và các phải thu ở mức vừa phải. Đồng thời, Nhà máy đang vận hành tốt và Công ty mở rộng dự án Nhà máy mới đạt tiêu chuẩn cao ở Giang Điền.
 • Cơ cấu nguồn vốn vững chắc, sử dụng vốn vay hạn chế.
 • Tuy nhiên, Công ty đầu tư thị trường tài chính và thành lập quỹ đầu tư cơ hội. Kết quả đầu tư thua lỗ nghiêm trọng
 • Giá CP tích lũy tốt trong vòng gần 1 năm qua.

You may also like