Cập nhật thông tin cổ phiếu SHA 31/12/2022

1. Hoạt động đáng chú ý

  • Sơn Hà liên quan đến vụ cháy Cửa hàng Út Đồng Tiến từ năm 2019, gây thiệt hại 21 tỷ, chi tiết tại: https://plo.vn/tho-han-lam-chay-thiet-hai-21-ti-nguoi-lam-thue-hay-cong-ty-phai-boi-thuong-post716122.html?fbclid=IwAR1sKOMC7jm70YPkiWLH-VDWr0xQVrnNeccmrNLrJQ1TPiWOfFH0_YACkCQ. Hiện tại, chưa xác định được Sơn Hà có phải chịu trách nhiệm không. Tuy nhiên, có thể SHA phải trích lập 1 khoản 21 tỷ. Đồng thời, sự việc trên ít nhiều ảnh hưởng đến hình ảnh của Sơn Hà.
  • Tháng 9, Công ty ra mắt và phân phối sản phẩm mới là Bồn nước inox SIÊU CHỐNG ĂN MÒN SƠN HÀ LỘC PHÁT. Sản phẩm được sản xuất từ vật liệu cao cấp được phân phối độc quyền bởi POSCO Hàn Quốc
  • Tháng 11, Chi trả cổ tức 5% bằng tiền cho cổ đông.

2. Báo cáo tài chính

2.1. Tài sản/nguồn vốn

Tài sản

Tổng tài sản tăng gần 100 tỷ vượt 1.000 tỷ, nhưng không có sự thay đổi nhiều. Trong đó, Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 25 tỷ, hàng tồn kho tăng 60 tỷ.

Nguồn vốn

Nguồn vốn của công ty không có sự thay đổi nhiều. Công ty chiếm dụng thêm 57 tỷ từ người bán và vay thêm ngân hàng 44 tỷ để tăng các khoản phải thu và tồn kho.

2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh

Biên LN gộp của SHA thấp. Doanh thu tăng gần 190 tỷ, nhưng giá vốn tăng 150 tỷ làm cho lợi nhuận gộp chỉ tăng 25 tỷ, đạt 147 tỷ. Các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng làm cho LN trước thuế không thay đổi so với năm 2021. Trong giai đoạn khó khăn, SHA vẫn duy trì được LN là điểm tích cực.

3. Tổng kết

  • Công ty đang có tranh chấp pháp lý trong sự việc cháy cửa hàng Út Đồng Tiến.
  • Hoạt động kinh doanh SHA vẫn duy trì tốt và ổn định
  • Công ty đẩy mạnh hoạt động marketing, bán hàng. Thị phần được mở rộng nhưng hiệu quả không thay đổi.

You may also like