Cập nhật tình hình kinh doanh 31/12/2022 của TCH

1. Nhưng điểm đáng chú ý

 • Doanh nghiệp BĐS có cơ cấu tài chính vững mạnh, lượng tiền gửi gần 8.000 tỷ và không vay trái phiếu.
 • Doanh nghiệp đã và đang tái cấu trúc tập đoàn từ năm 2020, lợi ích cổ đông không kiểm soát tăng mạnh sau tái cấu trúc.
 • Các dự án BĐS tập trung ở Hải Phòng được thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.
 • Các BĐS đã hoàn thiện đem lại giá trị sử dụng tốt và là khoản đầu tư cho người dân. Đồng thời, Công ty đang phát triển và xây dựng có vị trí trung tâm và có giá trị cao.
 • Công ty hỗ trợ TP Hải Phòng trong việc xử lý nhà tập thể/chung cư xuống cấp ở Hải Phòng.
 • Ban lãnh đạo có tầm nhìn và nắm giữ trên 40% cổ phiếu lưu hành của DN.

2. Hoạt động đáng chú ý.

 • Tháng 12/2022, TCH chốt quyền và thanh toán cổ tức 12% ~ 1.200đ/CP.
 • Khởi công dự án Hoàng Huy New City và tiến hành san lấp mặt bằng.

 • 29/9/2022, TCH chuyển nhượng Công ty CP phát triển Nhà Đại Lộc cho công ty CRV (Công ty con), Nhà Đại Lộc trở thành công ty con cấp 2.

 • Tháng 12/2022, bàn giao căn hộ Hoàng Huy Grand Tower cho khách Hàng, chuẩn bị ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ bán căn hộ.
 • Tính đến thời điểm 31/12/2022, TCH đang thi công tòa H1 (gồm 3 tháp A; B; C): Tháp B và C thi công xong tầng 31, tháp A thi công xong tầng 27.

3. Cập nhật tình hình tài chính

3.1. Báo cáo tài chính hợp nhất

3.1.1. Tài sản/Nguồn vốn

Tài sản

Tổng tài sản của TCH giảm gần 350 tỷ (không có nhiều thay đổi so với đầu kỳ). Hơn 50% Tổng tài sản là Tiền và Tiền gửi ngân hàng trong tài khoản “Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn”, so với đầu kỳ giảm 1.400 tỷ (Chi tiết như ảnh dưới). Một phần lớn trong đó là tiền TCH trả cổ tức cho cổ đông 1.200đ/CP vào tháng 12/2022.

Lãi suất tiền gửi có xu hướng tăng, đây là điểm lợi của Tập đoàn khi đang sở hữu hơn 7.100 tỷ tiền và các khoản tiền gửi. Giả sử, lãi suất trung bình 7%/năm thì Tập đoàn sẽ thu về gần 500 tỷ/năm tiền lãi gửi tiết kiệm.

Ngoài ra, các khoản phải thu khách hàng (chi tiết như ảnh dưới) của Tập đoàn diễn biến tích cực và chất lượng. Với khoản mục “Phải thu của  sở xây dựng Hải Phòng” nếu Tập đoàn không được thanh toán bằng tiền thì có thể được nhận bằng BĐS hoặc những tài sản giá trị khác. Ngoài ra, các khoản phải thu ngắn hạn khác của Trung tâm phát triển quỹ đất Huyện Thủy Nguyên là tiền giải tỏa mặt bằng cho dự án Hoàng Huy New City.

Hàng tồn kho (chi tiết như ảnh dưới) của Tập đoàn chủ yếu là chi phí dở dang của các dự án BĐS, các dự án đều có giá trị cao hơn trong giá trị ghi sổ của BCTC.

Tài sản dài hạn tăng, Tập đoàn đầu tư thêm dự án Trung tâm thương mại tại dự án Hoàng Huy Golden Land tại 275 Nguyễn Trãi, Hà Nội và chuyển các căn hộ thuộc dự án nhà ở xã hội An Đồng, An Dương sang cho thuê.

Tình hình BĐS hiện nay, Tập đoàn chuyển sang cho thuê căn hộ cũng là hướng đi tốt. Nếu giá BĐS phục hồi và gia tăng thì có thể chuyển đổi sang hàng hóa và bán với giá tốt hơn.

Nguồn vốn

Tổng nợ phải trả tăng gần 550 tỷ, nhưng khoản mục “người mua trả tiền trước” tăng 800 tỷ (chủ yếu là các khoản người mua BĐS trả trước, chi tiết như ảnh dưới). Nợ cần trả thì DN thanh toán xong và chiếm dụng thêm được các khoản tiền của người mua bất động sản. Điều này, cho thấy các dự án BĐS của TCH đã và đang bán tốt.

Các khoản nợ vay ngân hàng ngắn/dài hạn tăng 450 tỷ, nhưng có lãi suất thấp (chi tiết như ảnh dưới).

Vốn chủ sở hữu giảm khoảng 700 tỷ so với đầu kỳ, do công ty trả cổ tức 1.200đ cho cổ đông.

3.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh

Xét riêng quý 3/2022, doanh thu quý 3/2022 TCH tăng hơn 100 tỷ, nhưng LN kế toán trước thuế không thay đổi. Nguyên nhân, chi phí lãi vay và chi phí bán hàng tăng hơn so với cùng kỳ.

Tổng lợi nhuận lũy kế giảm mạnh so với 2021. Đồng thời, lợi nhuận sau thuế cổ đông không kiểm soát tăng mạnh và chiếm đa số. Điều này cho thấy các dự án chính của TCH đang nằm ở công ty con và TCH chỉ sở hữu một phần trong đó. Nhìn tổng thể tập đoàn có hoạt động và quy mô khả quan nhưng lợi nhuận trực tiếp của cổ đông chính đang mất dần.

Doanh thu chính lũy kế từ đầu năm chủ yếu là BĐS, hoạt động kinh doanh chính TCH là bất động sản và biên LN gộp khá tốt (hơn 30%).

Lượng tiền mặt và tiền gửi của tập đoàn lớn cho nên lãi tiền gửi đạt 321 tỷ, lãi tiền vay 71 tỷ (tăng so với 2021). Những điều này Cho thấy Công ty quản lý tốt dòng tiền.

3.2. Báo cáo tài chính riêng

3.2.1. Tài sản/nguồn vốn

Tài sản

Tài sản của công ty mẹ chủ yếu nằm ở các khoản đầu tư tài chính dài hạn vào các công ty con (50% giá trị TTS). Quý 3/2022, Các khoản tiền mặt tăng mạnh do Công ty thực hiện tái cơ cấu dự án và doanh nghiệp trong năm 2022, bằng việc:

 • Bán 1 phần dự án Hoàng Huy Commerce cho Nhà Đại Lộc (giảm hàng tồn kho)
 • Bán Nhà Đại Lộc cho công ty con là CRV. Nhà Đại Lộc trở thành công ty con cấp 2 của TCH.

Ngoài ra, các khoản phải thu ngắn hạn khác tăng mạnh do TCH ứng trước tiền thực hiện dự án Đổng Quốc Bình HH1 và HH2 cho Địa Ốc Thịnh Phát.

Bất động sản đầu tư tăng hơn 100 tỷ do công ty chuyển căn hộ nhà ở xã hội sang cho thuê (được thể hiện trong phần BCTC hợp nhất).

Nguồn vốn 

Lợi nhuận sau thuế 927 tỷ nhưng Vốn chủ sở hữu không thay đổi cho công ty chia cổ tức 12% trong quý 3. 

3.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh. 

Doanh thu 3 quý/2022 công ty mẹ tăng, nhưng LN gộp giảm do hoạt động kinh doanh chính giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, Lũy kế từ đầu năm doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh do lãi việc bán công ty con cổ tức/lợi nhuận được chia. 

4. Tổng kết.

Hoạt động kinh doanh của cả Tập đoàn đang tiến triển thuận lợi. Kết quả kinh doanh có giảm nhưng sẽ được bù đắp bằng việc ghi nhận lợi nhuận từ dự án Hoàng Huy Grand Tower.

Các dự án thực hiện tốt giá trị cao đã được chuyển dần cho các công ty con. Đồng thời, TCH tái cấu trúc toàn diện tập đoàn trong 2 năm vừa qua, điểm này giống Vingroup tái cấu trúc năm 2017 + 2018.

Lợi ích cổ đông chính bị giảm mạnh và yếu hơn hơn cổ đông không kiểm soát sau khi tái cơ cấu. Đây là điểm trừ và bớt lợi cho cổ đông chính của TCH. Tuy nhiên, với giá cổ phiếu dao động 7.000đ – 8.000đ  đã làm giảm bớt đi điểm trừ và là cơ hội cho nhà đầu tư tìm hiểu để đưa ra quyết định nắm giữ và mua thêm.

You may also like