Cập nhật thông tin cổ phiếu SHA 31/12/2022

1. Hoạt động đáng chú ý Sơn Hà liên quan đến vụ cháy Cửa hàng Út Đồng Tiến từ năm 2019, gây thiệt hại 21 tỷ, chi tiết tại: https://plo.vn/tho-han-lam-chay-thiet-hai-21-ti-nguoi-lam-thue-hay-cong-ty-phai-boi-thuong-post716122.html?fbclid=IwAR1sKOMC7jm70YPkiWLH-VDWr0xQVrnNeccmrNLrJQ1TPiWOfFH0_YACkCQ. Hiện tại, chưa xác định được Sơn Hà có phải chịu trách nhiệm không. Tuy nhiên, có thể SHA phải trích lập 1 khoản 21 […]

Continue Reading