Cập nhật thông tin cổ phiếu KHP quý 4/2022

1. Những điểm đáng chú ý.

  • Doanh nghiệp duy nhất phân phối điện tại khu vực Khánh Hòa, nhưng giá mua/bán điện phụ thuộc vào EVN và bộ công thương.
  • Tài sản cố định khấu hao hết và vẫn còn sử dụng gần 1.000 tỷ. Giá thuê đất được theo giá thuê của nhà nước. Do vậy, chi phí hoạt động lợi thế.
  • Tài sản BĐS có giá trị tốt nếu định giá theo giá trị trường lên tới 1.000 tỷ hoặc hơn.
  • Tài sản chất lượng và cân đối tài chính vững mạnh.
  • Kết quả kinh doanh quý 3 sụt giảm, triển vọng kết quả kinh doanh cả năm không khả quan.

2. Cập nhật thông tin

Kỳ đáng giá quý 3.2022, KHP được công nhận là “Top 5 doanh nghiệp vốn hóa nhỏ thực hiện quản trị công ty tốt nhất”. Trong quý 4 và đầu năm 2023, KHP có những hoạt động nội bộ nhằm quan tâm đời sống CBNV.  KHP thực hiện tốt hoạt động đối ngoại và đối nội, “đẹp lòng dân, hợp ý đảng”.

 3. Cập nhật báo cáo tài chính

3.1.Tài sản, nguồn vốn.

Tiền và tiền gửi ngân hàng (tiền và đầu tư tài chính dưới dạng tiền gửi dưới 12 tháng) hơn 580 tỷ (giảm khoảng 70 tỷ so với quý 3). Các khoản phải thu và tồn kho khiêm tốn so với doanh thu bình quân, số vòng quay hàng tồn kho và phải thu vô cùng ấn tượng.

 

Các khoản Nợ phải trả giảm, đặc biệt là các khoản nợ ngân hàng giảm 170 tỷ. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 57 tỷ, bổ sung cho các hoạt động của doanh nghiệp trong năm sau. Trong đó có hoạt động chi trả trả cổ tức.

KHP có tài sản chất lượng tốt, nguồn vốn cân đối. Tình hình tài chính ổn định, đảm bảo cho hoạt động doanh nghiệp. Sức khỏe của doanh nghiệp tốt và có khả năng vượt qua khó khăn.

3.2. Báo cáo kết quả kinh doanh

Doanh thu tăng nhưng chi phí giá vốn tăng, cho nên LN vẫn duy trì như các năm trước. Trong giai đoạn khó khăn hiện nay, Công ty duy trì được LN là một sự thành công. So sánh với bản đánh giá quý 3.2022 KHP có sự xoay chuyển tình thế bất ngờ trong quý 4. Sự bất ngờ này đến từ lợi thế của độc quyền cộng với sự phụ thuộc giá mua điện của EVN và giá bán điện do bộ công thương quy định.

TỔNG KẾT NHỮNG ĐIỂM ĐÁNG CHÚ Ý:

  • KHP đang chứng tỏ mình là một CP phòng thủ và chất lượng tài sản tốt. Nhưng điểm yếu của CP phòng thủ là không có sự tăng trưởng đột biến.

Giá CP 8.300đ/CP ~ vốn hóa 501 tỷ, mức giá này:

  • Nhỏ hơn lượng tiền và tiền gửi của KHP tại 30/9/2022.
  • Nhỏ hơn rất nhiều giá trị BĐS của KHP (theo định giá thị trường)
  • LN KHP ổn định

Quan sát và nắm giữ, nếu mua chỉ nên mua vùng giá 7.000đ – 9.000đ/CP và mua từng lượng nhỏ định kỳ trong một thời gian dài.

 

 

 

You may also like