Cập nhật thông tin cổ phiếu VIP 31/12/2022

1. Hoạt động đáng chú ý

Quý 4/2022, giá cước vận tải lỏng thế giới và khu vực tăng. Đầu năm 2023, giá cước vận tải lỏng hạ nhiệt.

07/10: Đề xuất đầu tư trụ sở văn phòng.

15/11: Thông qua phương án trả nợ trước gốc vay đầu tư tàu Petrolimex 12.

23/11: Thông báo kết quả bán đấu giá tàu Petrolimex 10, giá trúng đấu giá: 220 tỷ.

25/12: HĐQT thống nhất chủ trương trả lại diện tích đất công thuộc dự án Anh Dũng VII cho TP Hải Phòng (Dự án Anh Dũng VII của công ty đã hoàn thành từ lâu).

2. Báo cáo tài chính

2.1. Tài sản/nguồn vốn

Tài sản

Tổng tài sản không thay đổi nhiều, nhưng có sự dịch chuyển tích cực  từ tài sản dài hạn sang tài sản ngắn hạn (chi tiết như ảnh trên)

Tài sản ngắn hạn:

  • Tiền và các khoản tiền gửi 700 tỷ, chiếm tỷ lệ 50% tổng tài sản.
  • Hàng tồn kho giảm và các khoản phải thu tăng nhẹ.

Tài sản dài hạn:

  • Tài sản cố định giảm 140 tỷ (Công ty thanh lý tàu và khấu hao).
  • Giảm các khoản đầu tư tài chính dài hạn (công ty liên kết, liên danh).

Nguồn vốn

Các khoản nợ phải trả giảm 224 tỷ, trong đó công ty thanh toán hết cả khoản nợ ngân hàng 230 tỷ.

Nguồn vốn chủ sở hữu tăng 213 tỷ, lợi nhuận chưa phân phối năm 2022 tăng 245 tỷ.

2.2. Kết quả HĐKD.

Kết quả kinh doanh chính tăng trưởng ấn tượng và lợi nhuận tăng đột biến nhờ bán tàu:

Quý 4/2022:

  • Doanh thu tăng 20 tỷ nhưng lợi nhuận gộp tăng 75 tỷ ~ 416%
  • Chi phí lãi vay giảm mạnh
  • Lợi nhuận khác tăng 217 nhờ thanh lý tàu.

Lũy kế cả năm:

  • Doanh thu tăng gần 200 tỷ, LN gộp tăng hơn 100 tỷ. Giá cước vận tải lỏng tăng làm cho hiệu quả kinh doanh của DN tăng trưởng ấn tượng.
  • Chi phí lãi vay giảm 1 nửa.
  • Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh đạt 91 tỷ, trong năm trước -18 tỷ.

3. Tổng kết

Ngành vận tải lỏng đang được hưởng lợi từ giá cước vận tải tăng. Tuy nhiên, giá cước đã hạ nhiệt so với những tháng cuối năm 2022.

Tài sản của công ty chất lượng và cơ cấu tài sản đảm bảo cho hoạt động cung ứng dịch vụ.

Doanh nghiệp đang có 700 tỷ tiền + tiền gửi và không còn các khoản nợ ngân hàng. Nguồn vốn khỏe mạnh và cân đối.

Hoạt động kinh doanh chính hiệu quả tốt và công ty đã bán tài sản cố định đem lại LN tốt.

Giá CP 9.000đ – 10.000đ/CP ~ vốn hóa của VIP từ 630 – 670 tỷ nhỏ hơn lượng tiền công  ty đang có -> VIP đang là bài toán đầu tư của trẻ lớp 4 như Peter Lynch nhắc đến.

 

You may also like