Tóm tắt tình hình hoạt động của HAR quý 3.2022

1. Tài sản, nguồn vốn.

Tài sản của không ty không có nhiều sự thay đổi. Tổng tài sản giảm khoảng 180 tỷ do công ty thanh lý khoản đầu tư bất động sản. Công ty xuất hiện thêm khoản chi phí trả trước dài hạn 16 tỷ (chưa xác định được chi tiết).

Tương tự như tài sản thì nguồn vốn của HAR cũng không có nhiều thay đổi.

Điểm tích cực là HAR giảm nợ được 70 tỷ nợ vay dưới dạng trái phiếu phát hành (chi tiết các khoản vay như ảnh bên dưới).

2. Báo cáo KQHĐKD

Doanh thu HAR tăng mạnh do thanh lý khoản đầu tư tư BĐS, nhưng công ty phải ghi nhận 1 khoản LN khác – 19 tỷ (chưa xác minh được nguyên nhân). Điều này, làm cho hiệu quả của việc bán BĐS không cao, lợi nhuận trước thuế của HAR chỉ đạt 5 tỷ đồng. Nhưng so với cùng kỳ năm trước thì đây là con số tăng trưởng ấn tượng.

3. Thông tin khác.

Ngoài việc, HAR thanh lý bất động sản đầu tư thì Công ty đang cố gắng thoái các dự án tại Nha Trang và 1 phần vốn góp tại G Invest. Trong giai đoạn khó khăn, HAR chủ động thu hẹp mô hình là chính sách phù hợp.

4. Kết luận.

HAR tài sản lớn nhưng hoạt động không hiệu quả. Tuy nhiên, Công ty không có nhiều nợ vay, hoạt động kinh doanh chủ yếu dựa vào vốn chủ sở hữu.

Đồng thời, HAR đang có chủ trương bán bớt một số dự án/tài sản. Hiện tại, mức giá HAR 3.000đ – 4000đ/CP ~ 1/3 giá trị sổ sách là mức giá đầu tư tốt.

 

 

You may also like