Cách tiết kiệm thông minh

Nguồn ảnh: dollarsave Tiết kiệm là việc làm quen thuộc, mỗi người có cách thức và mức độ tiết kiệm khác nhau. Nhưng để đạt mức tiết kiệm thông minh là một mức độ khó hơn. Bài viết sẽ chia sẻ một chút về phương pháp và kinh nghiệm trong việc thực hành tiết kiệm. […]

Continue Reading

Bài học từ cây sưa

Mình đang trồng 1 Cây Sưa ở mảnh sân trước nhà, bản thân mình rất trân trọng Cây và muốn nuôi trồng Cây suốt cuộc đời mình. Cây không phải là loại Sưa đỏ quý giá, nó sinh ra trong hoàn cảnh khá khắc nghiệt và mình thì gặp nó đúng trong giai đoạn khó […]

Continue Reading