Bài học kinh doanh từ Ông chủ ngân hàng bị đi tù

Một hôm, tôi lên mạng để tìm kiếm mấy cuốn sách về đọc. Tìm qua các cuốn hồi ký về người nổi tiếng, tôi thấy toàn là cuốn hồi ký của các nhân vật thành công ở nước ngoài. Người Việt Nam mình cũng có rất nhiều người thành công, tại sao họ không viết […]

Continue Reading