Nhắn tin phím một mã cổ phiếu trong 3 giây, thay đổi tư duy của một nhà đầu tư trong 3 năm

“Hôm nay, mua cổ phiếu gì?” “Hôm nay, mua cái gì?” “Mình vừa nộp tiền vào tài khoản, Anh phím cho vài mã lướt sóng” Trên đây là những dạng câu hỏi thường xuyên nhất mình nhận được từ phía khách hàng, người thân, bạn bè, v.v. Để soạn tin nhắn một mã cổ phiếu […]

Continue Reading

Thay đổi lãi suất và diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2000 – đến nay

Diễn biến của thị trường chứng khoán phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Trải qua hơn 20 năm phát triển, Sự thay đổi lãi suất tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam như thế nào? Bằng việc tìm hiểu lại toàn bộ diễn biến lãi suất/chính sách lãi suất từ năm […]

Continue Reading